vrijdag, december 26, 2008

5- Een mooie ronde

Het is altijd even de vraag hoe je bij dit toernooi eerste kerstdag overleeft. Het is enerzijds een rustdag, maar anderzijds een voor de hand liggende familiedag, en die twee gaan niet altijd goed samen. In dit geval heb ik geen reden tot klagen. De gemarineerde varkenshaasjes en de champignon-bierbommetjes deden het goed in de kleine pannetjes van het poppetjeshuiskookgebeuren -evenals overigens de bijdragen van de andere aanwezigen- en de 5e ronde verliep naar wens. Mijn geachte opponent liet zich wat in de verdrukking brengen en ik droomde al van een mooie rechtlijnige partij met goede afloop. Nooit doen, dat is altijd riskant. Op het kritieke moment zaten er de nodige slordigheidjes in, waardoor alles anders had kunnen aflopen. Deze schermutselingen werden beƫindigd met een bok van mijn tegenstander in de vorm van een onopgemerkt paardvorkje.
Veel belangrijker dan dit alles was natuurlijk dat Sybrand Poppema -voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen- de tweekamp tussen Jan Smeets en Jan Werle opende en, onder verwijzing naar de nodige historische schaakgebeurtenissen in de stad Groningen in het algemeen, maar ook in het Harmoniegebouw in het bijzonder, de ambitie van de toernooiorganisatie in het kwadraat omarmde. En dat is mooi, want schaken en Groningen horen bij elkaar. Maar eerst ronde 6!
PS - Voor de liefhebbers, de fotoselectie is aangevuld